Marketing

 

Go'ons logo og andet marketingmateriale må kun benyttes efter skriftlig accept fra Go'ons marketingafdeling.

Dette gælder ved brug af logo, produktbilleder og andet lignende materiale, der er ejet af Go'on.

Ved brug af materiale og logo må farve og form ikke ændres. Designskabelon for brug kan rekvireres fra Go'ons marketingafdeling.

 

Er der ikke modtaget en skriftlig godkendelse fra Go'on ved brug af vores marketingmateriale og logo, frafalder alt ansvar Go'on Gruppen A/S, og Go'on er derfor heller ikke ansvarlige for tab eller skader, denne uretmæssige brug eventuelt måtte medføre.